Success represents the 1% of your work which results from the 99% that is called failure. Instead of being afraid of the challenge and failure, be afraid of avoiding the challenge and doing nothing.​

Chào bạn,
Bạn có thể tìm đọc nhanh các bài viết và podcast được chia sẻ trên Chín Engineer theo các chủ đề bên dưới: